การประชุมแนะนำโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในพื้นที่